Αποτελέσματα απαλλαγής από τέλη φοίτησης μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών έτους εισαγωγής 2018

Δείτε στα συνημμένα ανακοίνωση σχετικά με τα αποτελέσματα για την απαλλαγή από τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών έτους εισαγωγής 2018 του Π.Μ.Σ. Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών.

Ανακοίνωση

Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ

Facebook
Scroll to Top