Παρουσίαση Διπλωματικών Εργασίων Περιόδου Ιουνίου 2020

Ανακοινώνεται το πρόγραμμα παρουσίασης των διπλωματικών εργασιών των μεταπτυχιακών φοιτητών του ΠΜΣ για τον Ιούνιο του 2020.

Πρόγραμμα

Facebook
Scroll to Top