9ο σεμινάριο εκπόνησης διπλωματικής εργασίας του ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών»

Σας ενημερώνουμε ότι το για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, το 9ο σεμινάριο εκπόνησης διπλωματικής εργασίας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 20 και την Τρίτη 21 Μαΐου 2019 στις εγκαταστάσεις της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου.

Δείτε εδώ το Πρόγραμμα του σεμιναρίου.

Στόχος του σεμιναρίου είναι να εισάγει τους/τις μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες στον τρόπο εκπόνησης μιας διπλωματικής εργασίας, δραστηριότητα η οποία είναι υποχρεωτική κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους, αλλά και σε εργαλεία μεθοδολογίας έρευνας που είναι αναγκαίο να γνωρίζουν προκειμένου να πραγματοποιήσουν την έρευνά τους. Το σεμινάριο απευθύνεται αποκλειστικά στους/στις μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες του Π.Μ.Σ. “Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών”.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τον θεσμό του σεμιναρίου που έχει καθιερώσει το ΠΜΣ από το 2007-08 μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο
http://www.pre.aegean.gr/pms-ntedu/thesis-workshop/

Facebook
Scroll to Top