ΣΧΕΔΙΟ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ακαδημαϊκού έτους 2018-19

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΓΙΑΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018 – 2019

(υπό την αίρεση της αναμενόμενης δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. της έγκρισης του ως άνω Π.Μ.Σ. και του Κανονισμού του – σχετικό το υπ’ αριθμ. πρωτ. 127362/Ζ1/26.07.2018 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων)

Η παρούσα πρόσκληση θα οριστικοποιηθεί και θα αναρτηθεί εκ νέου στην ιστοσελίδα, αμέσως μετά τη δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. της έγκρισης του Π.Μ.Σ., με τη συμπλήρωση στο κείμενό της του Φ.Ε.Κ. ίδρυσης του Π.Μ.Σ. και της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται

 

Συνημμένα

 

Facebook
Scroll to Top