Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εισαγωγής στο ΠΜΣ ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Ανακοινώνονται στο επισυναπτόμενο αρχείο τα αποτελέσματα για την εισαγωγή στο ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Περαιτέρω διευκρινήσεις σχετικά με τα αποτελέσματα δύναται να παρασχεθούν έπειτα από επικοινωνία των υποψηφίων με τη γραμματεία του ΠΜΣ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέχρι την Τετάρτη 27.07 και ώρα 15:00.

Οι αναλυτικές πληροφορίες για την αποδοχή της θέσης και την εγγραφή των μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ θα κοινοποιηθούν με νέα ανακοίνωση μετά τις 28 Ιουλίου.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

Facebook
Scroll to Top