Ανακοίνωση Εγγραφών Μεταπτυχιακών Φοιτητών Ακαδημαϊκού έτους 2020-21

Ανακοινώνεται ότι έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές των επιτυχόντων μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21.

Σχετική ενημέρωση και αναλυτικές οδηγίες έχουν σταλεί στους λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των επιτυχόντων.

Η προθεσμία για την ολοκλήρωση των διαδικασιών εγγραφής πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την Τρίτη 18/08/2020.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη αποδοχής της θέσης από κάποιον επιτυχόντα ή σε περίπτωση μη επιτυχούς ολοκλήρωσης των διαδικασιών εγγραφής στο προαναφερθέν διάστημα θα κληθούν οι επιλαχόντες υποψήφιοι κατά αξιολογητική σειρά σύμφωνα με τον πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων του ΠΜΣ για την εγγραφή τους στο ΠΜΣ.

Από τη γραμματεία του ΠΜΣ

Facebook
Scroll to Top