Διαδικασία εισαγωγής στο ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 – Συνεντεύξεις

Ανακοινώνεται ότι έχει σταλεί ειδοποίηση στους υποψήφιους που συμμετέχουν στη διαδικασία των συνεντεύξεων για την εισαγωγή στο ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22. Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να ελέγξουν το λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους και σε περίπτωση προβλήματος να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία.

Facebook
Scroll to Top