Ανακοίνωση – Υποβολή Αιτήσεων Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024

Η online υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή στο ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 έχει ολοκληρωθεί. Αιτήσεις για την εισαγωγή στο ΠΜΣ δεν γίνονται αποδεκτές με άλλο τρόπο εκτός και εάν έχουν υποβληθεί οριστικά στο σύστημα “Ναυτίλος” του Πανεπιστημίου Αιγαίου εντός των ημερομηνιών που είχαν καθοριστεί στην προκήρυξη υποβολής αιτήσεων.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους και όλες τους υποψήφιους/ες που υπέβαλλαν αίτηση για την εισαγωγή τους στο ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24.

Νεότερες ανακοινώσεις για τη συνέχιση της διαδικασίας εισαγωγής στο ΠΜΣ θα αναρτηθούν στα τέλη της πρώτης εβδομάδας του Ιουλίου.

Facebook
Scroll to Top