Ανακοίνωση αιτήσεων απαλλαγής από τέλη φοίτησης στο ΠΜΣ ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Προσκαλούνται οι φοιτητές/τριες του ΠΜΣ «Επιστήμες τις Αγωγής – Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών» έτους εισαγωγής 2022 που επιθυμούν  απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν. 4957/2022, να υποβάλλουν σχετική αίτηση έως και την Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2022.

Η αίτηση και τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται στο άρθρο 5 της 108990/Ζ1/16.09.2022 Υ.Α, υποβάλλονται από τους/τις ενδιαφερόμενους/νες ηλεκτρονικά σε ειδικά διαμορφωμένο πληροφοριακό σύστημα στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/didaktra, εντός της οριζόμενης προθεσμίας.

Επισυναπτόμενα έγγραφα

Προσδιορισμός εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος

Απόφαση Αριθμ. 108990/Ζ1/16.09.2022

 

Facebook
Scroll to Top