Αιτήσεις απαλλαγής διδάκτρων ακαδημαϊκού έτους 2020-21

Προσκαλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και μεταπτυχιακές φοιτήτριες του Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών» εισαγωγής 2020, που επιθυμούν απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης, να υποβάλλουν σχετική αίτηση από την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020 έως την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020.

Η αίτηση και τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται στο άρθρο 5 της υπ΄ αριθμ. 131757/Ζ1/02.08.2018 Υ.Α., υποβάλλονται από τους/τις ενδιαφερόμενους/νες ηλεκτρονικά σε ειδικά διαμορφωμένο πληροφοριακό σύστημα στη διεύθυνση https://nautilus.aegean.gr/didaktra, εντός των οριζόμενων ημερομηνιών.

Facebook
Scroll to Top