Κανονισμοί

Η λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών διέπεται από:

Δείτε παρακάτω τους προηγούμενους κανονισμούς λειτουργίας του ΠΜΣ, που ισχύουν για τους/τις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες των ακαδημαϊκών ετών πριν το 2022-2023

Facebook
Scroll to Top