Μαθήματα ΠΜΣ

Από το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024  τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών του ΠΜΣ διαμορφώνονται ενδεικτικά ως ακολουθώς:

Α’ Εξάμηνο (Χειμερινό) 

Τίτλος
Κατηγορία
Αρχεία Μαθήματος
Παιδαγωγική και εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Υποχρεωτικό
Περίγραμμα
Ηλεκτρονικά περιβάλλοντα και δια βίου μάθηση
Υποχρεωτικό
Περίγραμμα
Εκπαιδευτικές προεκτάσεις των Τ.Π.Ε.
Υποχρεωτικό
Περίγραμμα
Μεθοδολογία έρευνας
Υποχρεωτικό
Περίγραμμα

Β’ Εξάμηνο (Εαρινό – επιλέγονται 4 από τα προσφερόμενα μαθήματα)

Τίτλος
Κατηγορία
Αρχεία Μαθήματος
Οικογένεια, Ειδική Αγωγή και Νέες Τεχνολογίες
Επιλογής
Περίγραμμα
Νεοελληνική Λογοτεχνία και Νέες Τεχνολογίες
Επιλογής
Περίγραμμα
Θρησκείες και Διαδίκτυο
Επιλογής
Περίγραμμα
Σύγχρονες Τάσεις στη Μαθηματική Παιδεία και τα Μαθηματικά υπό το πρίσμα των νέων τεχνολογικών εργαλείων
Επιλογής
Περίγραμμα
Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία με χρήση πολυμέσων
Επιλογής
Περίγραμμα
Παιδαγωγική του Θεάτρου και ψηφιακά μέσα στην εκπαίδευση
Επιλογής
Περίγραμμα
Πολυγραμματισμοί, Νέοι Τρόποι Μάθησης και Διδασκαλία Γλώσσας σε Ηλεκτρονικά Περιβάλλοντα
Επιλογής
Περίγραμμα
Οι λαογραφικές σπουδές στη σύγχρονη εποχή -μορφές λαϊκού πολιτισμού στον κόσμο της τεχνολογίας
Επιλογής
Περίγραμμα
Διδασκαλία Φυσικών Επιστημών με χρήση Νέων Τεχνολογιών
Επιλογής
Περίγραμμα

Γ’ Εξάμηνο (Επιλογή εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ή παρακολούθησης των μαθημάτων)

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
ΜΔΕ
Τίτλος
Κατηγορία
Αρχεία Μαθήματος
Εργαστήριο δημιουργίας βιντεο-μαθημάτων για Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα (ΜOOC’s)
Υποχρεωτικής Επιλογής
Περίγραμμα
Εργαστήριο στις εφαρμογές Εικονικής Πραγματικότητας και αναδυόμενων τεχνολογιών
Υποχρεωτικής Επιλογής
Περίγραμμα
Σχεδιασμός, Ποιότητα και Αξιολόγηση της Διδασκαλίας: Εργαστηριακή προσέγγιση με μικροδιδασκαλία
Υποχρεωτικής Επιλογής
Περίγραμμα
Facebook
Scroll to Top