Προσωπικό

 

Διοίκηση

Διευθυντής ΠΜΣ (για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23)
Καραμούζης Πολύκαρπος, Καθηγητής

Συντονιστική Επιτροπή ΠΜΣ (για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23)

  • Πρόεδρος: Καραμούζης Πολύκαρπος Διευθυντής ΠΜΣ
  • Τακτικά Μέλη: Σοφός Αλιβίζος, Δάρρα Μαρία, Σκουμιός Μιχαήλ, Φωκίδης Εμμανουήλ 

Γραμματεία

  • Προϊσταμένη Γραμματείας ΠΤΔΕ: Ζουμπά Χρυσούλα
  • Συνεργάτης Γραμματείας ΠΜΣ: Παράσχου Βασίλης

Διδάσκοντες

Στο ΠΜΣ διδάσκουν κυρίως μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης αλλά και από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου εν γένει ή από άλλα Πανεπιστήμια της Ελλάδας. Ωστόσο, το ΠΜΣ έχει καθιερώσει την προσφορά διαλέξεων στους φοιτητές του από επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους,  οι  οποίοι  διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και υποστηρίζουν τα μαθήματα.

 

Facebook
Scroll to Top