2η Επιστημονική Ημερίδα

Θεματική2_hmerida_PMS_Afisa_sm

Το Π.Μ.Σ. "Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών" του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, διοργανώνει τη 2η Επιστημονική Ημερίδα με τίτλο "Νέα Μέσα, Νέα Μάθηση;".

Με προσανατολισμό την προσέγγιση της θεωρίας της πολιτισμικής οικολογίας των Μέσων (Pachler, Bachmair & Cook, 2010; Seipold, 2011) θεωρούμε ότι τα ψηφιακά Μέσα θα πρέπει να εξετάζονται από οικολογική άποψη, ως μέρος ενός μετασχηματιζόμενου πολιτισμικού και παιδαγωγικού περιβάλλοντος. Αυτή η προσέγγιση αναγνωρίζει ότι τα ψηφιακά μέσα αποτελούν πολιτισμικούς πόρους στο πλαίσιο των φαινομένων της σύγκλησης των τεχνολογιών, της ψηφιοποίησης των περιεχομένων και της παγκοσμιοποίησης των δομών της (Kron & Sofos 2003).

Η ημερίδα  εστιάζει στο γεγονός ότι τα νέα ψηφιακά μέσα και οι τεχνολογίες έχουν ενταχθεί οριζόντια στις σχολικές μονάδες. Η διαθεσιμότητα των ψηφιακών μέσων διαφοροποιεί τις προϋποθέσεις για τη διδασκαλία και τη μάθηση. Το σχολείο βρίσκεται αντιμέτωπο με την πρόκληση να στηρίξει στη μαθησιακή πορεία μαθητές που έχουν κοινωνικοποιηθεί σε ένα διευρυμένο μιντιακό περιβάλλον, αλλά και να τους προετοιμάσει σε εργασιακά πλαίσια τα οποία είναι σχετικά άγνωστα, ή τουλάχιστον δεν είναι οικεία. Το σχολείο καλείται να «μάθει» να αναδιοργανώνεται συνεχώς, αξιοποιώντας τα ψηφιακά μέσα και να στοχάζεται κατά πόσο προωθεί πράγματι την ψηφιακή μάθηση στο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Αν αυτό αποτελεί πρόκληση, έρευνες π.χ. OECD (2015), δείχνουν από την άλλη μεριά, ότι η σπασμωδική, δηλαδή η παιδαγωγικά μη τεκμηριωμένη χρήση των ψηφιακών εργαλείων δεν οδηγεί με αυτοματισμό στη βελτίωση της διδακτικής και της μαθησιακής διαδικασίας, αλλά αντιθέτως τη δυσχεραίνει. Σε περιπτώσεις, όμως, που τα ψηφιακά μέσα αξιοποιούνται συνειδητά εκπαιδευτικά και τεκμηριωμένα, σε συνδυασμό με διδακτικές δεξιότητές εκπαιδευτικών στα μέσα, συνεισφέρουν σημαντικά στη μάθηση  (Fullan, 2016, σ. 6).

Στον βαθμό, λοιπόν, που η χρήση των ψηφιακών μέσων δεν μπορεί να ταυτιστεί με μια «βελτιωμένη μάθηση», θα πρέπει να θεματοποιηθούν διαστάσεις της διδακτικής και της μαθησιακής διαδικασίας που σηματοδοτούν την αλλαγή της μαθησιακής κουλτούρας στο σχολείο και προωθούν τη νέα Μάθηση.  Ως εκ τούτου, η ημερίδα δομείται στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 1. Νέα Μέσα: Η ενότητα αυτή στοχεύει στην παρουσίαση των Μέσων ως σταθερό μέγεθος κάθε εκπαιδευτικής διαδικασίας και στην ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των ψηφιακών Μέσων, που διευκολύνουν διαφοροποιημένες διαδικασίες μάθησης και συνεισφέρουν στην αλλαγή της μαθησιακής κουλτούρας.
 2. Νέα Μάθηση: Στην ενότητα αυτή τοποθετούνται εισηγήσεις που εστιάζουν στα χαρακτηριστικά που διευκολύνουν την οικοδόμηση της γνώσης και αναλύουν τεκμηριωμένα, πώς τα ψηφιακά μέσα μπορούν να στηρίζουν τη νέα μάθηση στην εκπαιδευτική πράξη.
 3. Προϋποθέσεις για τη νέα μάθηση: Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει εισηγήσεις που θεματοποιούν παράγοντες σε μακροκοινωνικό επίπεδο (π.χ. διαμόρφωση προγραμμάτων σπουδών), σε θεσμικό (π.χ. οργάνωση σχολικής μονάδας με προσανατολισμό προς την ψηφιακή μάθηση), σε μικροκοινωνικό (π.χ. οργάνωση της εκπαιδευτικής παρέμβασης με ψηφιακά μέσα και της εργασίας στην τάξη) και στο ενδοπροσωπικό επίπεδο (π.χ. μορφωτικές και μαθησιακές πρακτικές των μαθητών, προσδοκίες και αντιλήψεις για τα ψηφιακά μέσα).

 

Στόχος

Ο στόχος της ημερίδας είναι να αναδείξει μέσα από τον παιδαγωγικό διάλογο αναφορικά με τη συνεισφορά των ψηφιακών μέσων στη μάθηση, παράγοντες και προϋποθέσεις που διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην αλλαγή της μαθησιακής κουλτούρας και τη ουσιαστική ένταξη των ψηφιακών μέσων στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία.

Τόπος και χρόνος διεξαγωγής

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 11 Απριλίου 2017 στο Κατάλυμα της Ισπανίας στην οδό Ιπποτών της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου. Ώρα έναρξης 8:30 π.μ.

Για τον χάρτη της Μεσαιωνικής Πόλης και το σημείο όπου βρίσκεται το Κατάλυμα της Ισπανίας βλ. εδώ

Σε ποιους απευθύνεται

Η ημερίδα απευθύνεται σε

 • Επιστήμονες και ερευνητές με ενδιαφέρον στην εκπαίδευση με χρήση νέων τεχνολογιών
 • Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, επιμορφωτές και στελέχη της εκπαίδευσης
 • Προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς, διδακτορικούς φοιτητές και σε όποιον ενδιαφέρεται για το ερευνητικό αυτό πεδίο

 
Τρόπος συμμετοχής

Η είσοδος στην ημερίδα είναι ελεύθερη και δεν χρειάζεται προεγγραφή. Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν το πρωί της διεξαγωγής 8:30 – 9:00 στο Κατάλυμα της Ισπανίας. Όσοι παρακολουθήσουν την ημερίδα μπορούν να λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.

Πρόγραμμα

Το πρόγραμμα της ημερίδας περιλαμβάνει

1. Κεντρική ομιλία του Professor Jim Cummins, Ομότιμου Καθηγητή του Πανεπιστημίου Τορόντο & Επίτιμου Διδάκτορα του ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου

2. Oμιλίες των διδασκόντων του ΠΜΣ

 • Σοφός Αλιβίζος, Καθηγητής ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • Τσολακίδης Κωνσταντίνος, Καθηγητής ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • Φωκίδης Εμμανουήλ, Λέκτορας ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • Κώστας Απόστολος, Μέλος ΕΔΙΠ ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου

 

3. Oμιλίες καταξιωμένων ερευνητών και επαγγελματιών του χώρου

 • Καμπύλης Παναγιώτης, Research Fellow at European Commission, Joint Research Centre, Directorate for Growth and Innovation
 • Μικρόπουλος Αναστάσιος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 • Λιοναράκης Αντώνιος, Καθηγητής Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
 • Παγγέ Τζένη, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 • Δασκολιά Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια ΕΚΠΑ
 • Παπαναστασίου Νικόλαος, Καθηγητής ΕΚΠΑ
 • Βασιλειάδης Βασίλειος, Ερευνητής του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας

 

4. παρουσίαση ερευνών αποφοίτων του ΠΜΣ στο πλαίσιο της εκπόνησης των διπλωματικών τους εργασιών

Για το αναλυτικό πρόγραμμα πατήστε εδώ

Συμπεράσματα

Δείτε το δελτίο τύπου με τα συμπεράσματα της ημερίδας εδώ.

Επιστημονική επιτροπή

Πρόεδρος: Σοφός Αλιβίζος, Διευθυντής του ΠΜΣ και Πρόεδρος του ΠΤΔΕ, Καθηγητής ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου

 • Λιαράκου Γεωργία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • Καραμούζης Πολύκαρπος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΤΔΕ, Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • Καζούλλη Βασιλεία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • Χριστοδουλίδου Λουίζα, Επίκουρη Καθηγήτρια ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • Κώστας Απόστολος, μέλος ΕΔΙΠ ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου

 

Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδρος: Σοφός Αλιβίζος, Διευθυντής του ΠΜΣ και Πρόεδρος του ΠΤΔΕ, Καθηγητής ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου

 • Κώστας Απόστολος, Μέλος ΕΔΙΠ ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • Ζουμπά Χρυσούλα, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γραμματείας του ΠΤΔΕ
 • Βρατσάλη Νεφέλη, εξωτερική συνεργάτιδα της Γραμματείας του ΠΜΣ
 • Τσάρπα Ιωάννα, διδάκτορας ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • Παπαδάκης Δημήτριος, απόφοιτος ΠΜΣ
 • Παπανθύμου Αναστασία, μεταπτυχιακή φοιτήτρια
 • Κλιάφας Στέφανος, μεταπτυχιακός φοιτητής
 • Ατσικπάση Πηνελόπη, μεταπτυχιακή φοιτήτρια

 

Γραμματεία

 • Βρατσάλη Νεφέλη, εξωτερική συνεργάτιδα της Γραμματείας του ΠΜΣ
 • Ατσικπάση Πηνελόπη, μεταπτυχιακή φοιτήτρια

 

Επικοινωνία

Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών»
Δημοκρατίας 1, 85132 Ρόδος
Τηλ. 22410 99274  •  Φαξ 2241099275  •  E-mail: rhodes_pms_nt@aegean.gr
Web: http://www.pre.aegean.gr/pms-ntedu   •  Fb: https://www.facebook.com/pms.edutech

 

Facebook
Scroll to Top