Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας

Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών

Το ΠΜΣ, θέλοντας να προάγει την ερευνητική διαδικασία στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών του, αποφάσισε να προχωρήσει στη δημιουργία ενός οδηγού συγγραφής διπλωματικών εργασιών και επιστημονικών εργασιών.

Σκοπός του οδηγού αυτού είναι να βοηθήσει τους φοιτητές του Τμήματος στην εκπόνηση γραπτών εργασιών υψηλής ποιότητας και να τους εισάγει στην έννοια της επιστημονικής συγγραφής και παρουσίασης.

Ο οδηγός δεν αποτελεί εξαντλητικό οδηγό ερευνητικής μεθοδολογίας αλλά μία προσπάθεια να ενσωματωθούν στο πλαίσιο ενός ολιγοσέλιδου εντύπου βασικά στοιχεία για τον επιστημονικό τρόπο συγγραφής και τη συγγραφή μιας επιστημονικής ερευνητικής εργασίας.

Κατεβάστε το αρχείο του Οδηγού εδώ.

Facebook
Scroll to Top