Χορήγηση Υποτροφιών

Υποτροφία Αποφοίτησης

Κάθε ακαδημαϊκό έτος, απονέμεται υποτροφία 1.000 ευρώ  στον/στη μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια με την καλύτερη επίδοση βάσει του γενικού βαθμού πτυχίου του Μ.Δ.Ε. του αντίστοιχου έτους φοίτησης, με την προϋπόθεση ότι αποφοίτησε στον προβλεπόμενο χρόνο, χωρίς να λάβει παράταση φοίτησης.

Υποτροφία Αριστείας

Το Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών», προσπαθώντας να ενθαρρύνει ερευνητικές προσπάθειες σε μεταπτυχιακό επίπεδο, οι οποίες οδηγούν σε δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, έχει θεσπίσει το θεσμό της απόδοσης υποτροφίας αριστείας με ακαδημαϊκά κριτήρια σε μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες σύμφωνα με τον παρακάτω Κανονισμό

Κανονισμός Χορήγησης Υποτροφιών Αριστείας 2020-21

(όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρίθμ. 5η/30.09.2020 απόφαση της ΓΣ του Τμήματος και ισχύει για τους εισακτέους Μ.Φ. ακαδημαϊκού έτους 2018-19 και εξής)

Κανονισμός Χορήγησης Υποτροφιών Αριστείας 2017-18
(όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρίθμ. 7η/09.02.2017 απόφαση της ΓΣΕΣ του Τμήματος και ισχύει για τους εισακτέους Μ.Φ. ακαδημαϊκού έτους 2015-16 και εξής)

Κανονισμός Χορήγησης Υποτροφιών Αριστείας 2016-17
(όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αρίθμ. 12η/16.06.2016 απόφαση της ΓΣΕΣ του Τμήματος και ισχύει για τους εισακτέους Μ.Φ. ακαδημαϊκού έτους 2014-15 και εξής)

2022-2023
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων χορήγησης υποτροφιών αριστείας ακαδημαϊκού έτους 2022-23 (για τους/τις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες ή/και τους/τις απόφοιτους ακαδημαϊκού έτους εισαγωγής ή έναρξης φοίτησης 2020-21)

Κειμενο Πρόσκλησης

Αίτηση


2021-2022
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων χορήγησης υποτροφιών αριστείας ακαδημαϊκού έτους 2021-22 (για τους/τις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες ή/και τους/τις απόφοιτους ακαδημαϊκού έτους εισαγωγής ή έναρξης φοίτησης 2019-20)
Κείμενο Πρόσκλησης

Αίτηση


2020-2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων χορήγησης υποτροφιών αριστείας ακαδημαϊκού έτους 2020-21 (για τους/τις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες ή/και τους/τις απόφοιτους ακαδημαϊκού έτους εισαγωγής ή έναρξης φοίτησης 2018-19)

Κείμενο Πρόσκλησης

Αίτηση


2019-2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων χορήγησης υποτροφιών αριστείας ακαδημαϊκού έτους 2019-20 (για τους/τις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες ή/και τους/τις απόφοιτους ακαδημαϊκού έτους εισαγωγής ή έναρξης φοίτησης 2017-18

Κείμενο Πρόσκλησης

Αίτηση


2018-2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων χορήγησης υποτροφιών αριστείας ακαδημαϊκού έτους 2018-19 (για τους/τις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες ή/και τους/τις απόφοιτους ακαδημαϊκού έτους εισαγωγής ή έναρξης φοίτησης 2016-17)


2017-2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων χορήγησης υποτροφιών αριστείας ακαδημαϊκού έτους 2017-18 (για τους/τις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες ή/και τους/τις απόφοιτους ακαδημαϊκού έτους εισαγωγής ή έναρξης φοίτησης 2015-16)


2016-2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων χορήγησης υποτροφιών αριστείας ακαδημαϊκού έτους 2016-17 (για τους/τις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες ή/και τους/τις απόφοιτους ακαδημαϊκού έτους εισαγωγής ή έναρξης φοίτησης 2014-15)

 

Facebook
Scroll to Top