Υποτροφίες και Παροχές

 

Υποτροφίες
Χορηγείται υποτροφία ύψους 1.000 και 1.500 ευρώ σε μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/ριες ως εξής:

  • Η υποτροφία των 1.000 ευρώ απονέμεται στον/στη μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια με την καλύτερη επίδοση βάσει του γενικού βαθμού πτυχίου του Δ.Μ.Ε. του αντίστοιχου έτους φοίτησης, με την προϋπόθεση ότι αποφοίτησε στον προβλεπόμενο χρόνο.
  • Η υποτροφία των 1.500 ευρώ απονέμεται σε έναν/μία ή περισσότερους/ες μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες ανά έτος με ακαδημαϊκά κριτήρια, σύμφωνα με τον Κανονισμό Χορήγησης Υποτροφιών Αριστείας του Π.Μ.Σ.


Οικονομική διαμονή σε συνεργαζόμενα ξενοδοχεία
Το ΠΜΣ συνεργάζεται με κεντρικά ξενοδοχεία της πόλης της Ρόδου, τα οποία απέχουν μικρή απόσταση από τα κτίρια στα οποία πραγματοποιούνται τα μαθήματα, προκειμένου να εξασφαλίσει την οικονομικότερη διαμονή των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών που μετακινούνται στη Ρόδο για την παρακολούθηση των δια ζώσης μαθημάτων. 

Στις αρχές κάθε ακαδημαϊκού έτους στέλνεται λίστα των παραπάνω ξενοδοχείων στους/στις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες του ΠΜΣ.

Στους/στις μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες παρέχεται, επίσης, αριθμός υποτροφιών, δυνατότητα δωρεάν σίτισης και στέγασης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Νόμο και στους Κανονισμούς-Αποφάσεις του Ιδρύματος.

Facebook
Scroll to Top