Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εισαγωγής στο ΠΜΣ ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Ανακοινώνονται στο επισυναπτόμενο αρχείο τα αποτελέσματα για την εισαγωγή στο ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Περαιτέρω διευκρινήσεις σχετικά με τα αποτελέσματα δύναται να παρασχεθούν έπειτα από επικοινωνία των υποψηφίων με τη γραμματεία του ΠΜΣ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέχρι την Πέμπτη 15.07 και ώρα 13:00.

Οι αναλυτικές πληροφορίες για την αποδοχή της θέσης και την εγγραφή των μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ θα κοινοποιηθούν με νέα ανακοίνωση μετά τις 23 Ιουλίου.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

Facebook
Scroll to Top