Ανακοίνωση απαλλαγής από τέλη φοίτησης του ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24

Προσκαλούνται οι φοιτητές/τριες του ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών» έτους εισαγωγής 2023 που επιθυμούν  απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν. 4957/2022, να υποβάλλουν σχετική αίτηση από Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2023 έως την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2023

Η αίτηση και τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται στο άρθρο 5 της 108990/Ζ1/08.09.2022 Υ.Α, υποβάλλονται από τους/τις ενδιαφερόμενους/νες ηλεκτρονικά σε ειδικά διαμορφωμένο πληροφοριακό σύστημα στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/didaktra, εντός της οριζόμενης προθεσμίας.

Από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.

Facebook
Scroll to Top